holstebro arkitektkontor
Holstebro Arkitektkontor
Danmarksgade 17
DK-7500 Holstebro
Telefon: (+45)97423811Filial:
Tegnestuen Ikast
H. C. Lumbyes Vej 25
DK-7430 Ikast
Telefon: (+45)40 79 29 21
www.tegnestuenikast.dk

Forsorgshjemmet Skovvang


En ældre amtslig institution til samfundets dårligst stillede. Grundet et voksende pladskrav var opgaven at udbygge institutionen med 5 boenheder på minimal grund samt indrette exist. loftsrum til møde- og kontorfaciliteter. Boenhederne er udlagt som 3 punkthuse sammenkoblet med glasgang med diverse fællesrum.
Webdesign af I-DESIGN